SD30S - Prekidački modul

SD30S je trofazni prekidački modul namenjen za jednostavnu ugradnju u brojila za direktno priključenje na trofaznu električnu mrežu, serije ST100 i ST300, u cilju obezbeđivanja funkcije lokalnog i/ili daljinskog isključenja/uključenja potrošača električne energije.

Montira se kao produžena priključnica ispod poklopca priključnice brojila. Brojilo sa ugrađenim SD30S modulom je u skladu sa standardima IEC 62052-11, IEC 62053-21 i IEC 62055-31 UC3. Port za povezivanje i komunikaciju sa brojilom je usklađen sa M-Bus standardima EN 13757-2 i EN 13757-3.

SD30S modul je proizveden u skladu sa ISO 9001 standardom.