CM23S - GSM/GPRS komunikacioni modul

CM23S je GSM/GPRS komunikacioni modul namenjen za PLUG IN ugradnju u brojila električne energije serije ST100 i ST300 u cilju obezbeđivanja komunikacije po GSM/GPRS mreži između brojila i AMM centra.

Montira se u predviđeni prostor ispod poklopca priključnice brojila. Brojilo sa ugrađenim CM23S modulom je u skladu sa standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21. Port za komunikaciju sa brojilom je RS485. Podržava komunikacioni protokol DLMS/COSEM.

CM23S modul je proizveden u skladu sa ISO 9001 standardom.


Detalj_mesto za ubacivanje GSM kartice
Karakteristike modula CM23S:
 • Modul podržava GPRS i GSM konekciju.
 • Modul podržava rad sa statičkim i dinamičkim IP adresama u zavisnosti od podešavanja GPRS parametara.
 • Komunikacioni protokol je DLMS/COSEM.
 • U skladu sa DLMS/COSEM, GPRS komunikacija može biti:
 • ▫ COSEM Wrapper preko UDP-a
  ▫ COSEM Wrapper preko TCP-a
  ▫ HDLC preko UDP-a
  ▫ HDLC preko TCP-a
 • GSM konekcija (DATA CALL) izmedju brojila i AMM centra se obavlja preko HDLC protokola.

 • Dodatni RS485 konektor za priključenje RS485 magistrale