CM13S - PLC komunikacioni modul

CM13S je PLC (Power Line Communication) komunikacioni modul namenjen za PLUG IN ugradnju u brojila električne energije serije ST100 i ST300 u cilju obezbeđivanja komunikacije po niskonaponskoj mreži između brojila i koncentratora.

Montira se u predviđeni prostor ispod poklopca priključnice brojila. Brojilo sa ugrađenim CM13S modulom je u skladu sa standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21. Port za komunikaciju sa brojilom je RS485. Podržava komunikacioni protokol DLMS/COSEM.

CM13S modul je proizveden u skladu sa ISO 9001 standardom.

PLC komunikacioni modul CM13S
Karakteristike modula CM13S:
  • S-FSK modulacija sa dva nosioca u CELENEC A opsegu.
  • Nivoi signala su u skladu sa EN 50065-1.
  • Komunikacioni protokoli:
  • PHY & MAC slojevi u skladu sa IEC 61334-5-1
  • LLC sloj u skladu sa IEC 61334-4-32
  • Network management (CIASE) u skladu sa IEC 61334-4-511
  • DLMS/COSEM aplikativni sloj
  • Brzina do 2400 bit/s.
  • Dvosmerna poludupleks veza.