Komunikacioni moduli

Brojila serije ST100 i ST300, poseduju standarizovani port (RS485) i odgovarajući prostor ispod poklopca priključnice, za priključenje komunikacionog modula. Na ovaj način, brojilo se jednostavno integriše u AMM sistem.

PLUG IN komunikacioni moduli su namenjeni za uspostavljanje dvosmerne komunikacije brojila sa koncentratorom korišćenjem PLC komunikacionog modula CM13S, ili direktno sa AMM centrom, korišćenjem GSM/GPRS komunikacionog modema CM23S.