Moduli

Moduli predstavljaju važan deo AMM sistema sa aspekta prenosa podataka između brojila i AMM centra i upravljanje potrošnjom.

Moduli u AMM sistemu mogu biti:
  • Komunikacioni moduli
  • o GSM-GPRS modemi,
    o PLC modemi,
  • Prekidački modul (bistabilna sklopka).