Orijentacija ka kvalitetu

Meter&Control u svom poslovanju najveći akcenat stavlja na kvalitet svojih proizvoda i usluga, kako bi se zadovoljile sve potrebe korisnika.

Meter&Control u svom poslovanju primenjuje ISO 9001:2008 sistem upravljanja kvalitetom, koji je sertifikovan od SGS-a, vodeće svetske sertifikacione kuće. Sistem upravljanja kvalitetom se stalno unapređuje i usavršava.