PaMet

PaMet je softver za lokalno očitavanje i podešavanje parametara brojila STx00 serije. Uobičajeno se instalira na prenosnom računaru sa Windows operativnim sistemom.

PaMet softver podržava sledeće funkcije:

  • Očitavanje podataka i pohranjivanje u fajl,
  • Programiranje brojila po DLMS protokolu,
  • Priključenje na centralni računar i prenos podataka u softver Centra upravljanja (AMM centra).

  • Za komunikaciju između prenosnog računara i brojila se koristi optička sonda OS13S, koja je isporučuje posebno.
    uPaMet

    uPaMet je softver za lokalno očitavanje i podešavanje brojila koji se instalira na HTU (Hand Terminal Unit) uređaju.

    Podržava isti skup funkcionalnosti za rad sa brojilom kao i aplikacija PaMet.