Softveri

Softverska rešenja Meter&Control obuhvataju dve grupe proizvoda:

  • softveri za AMM/MDM sistem - instaliraju se u AMM centru i namenjeni su za povezivanje sa brojilima ili koncentratorima, i njihovo podešavanje i očitavanje (automatsko ili na zahtev). Prikupljeni podaci se smeštaju u bazu podataka, odakle se koriste za analizu i kreiranje različitih izveštaja, kao i razmenu sa ostalim poslovnim aplikacijama elektrodistributivnog preduzeća.
  • softveri za lokalno očitavanje i parametrizaciju brojila.