Iskustva

Počeci iskustva i znanja Meter&Control u oblasti Smart Meteringa datiraju od sredine 80-ih godina XX veka sa pionirskim istraživanjima komunikacije kroz niskonaponsku distributivnu mrežu na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Paralelno razvijaju se softverske aplikacije za daljinsko očitavanje brojila električne energije, a kasnije i za upravljanje potrošnjom.

Danas, Meter&Control nudi kompletna rešenja u oblasti Smart Meteringa, počev od brojila, preko komunikacione opreme, pa do AMM/MDM softvera u centru upravljanja.
Pravci razvoja

Razvojni koncepti Meter&Control podrazumevaju:
  • Dalje usavršavanje svih komponenata postojećeg AMM sistema
  • Praćenje savremenih trendova u oblasti smart meteringa i realizacija rešenja u skladu sa tim
  • Potpunu integraciju AMM/MDM sistema sa poslovnim okruženjem i aplikacijama elektrodistributivnih kompanija (Billing, CRM, ...)
  • Razvoj aplikacija za krajnje korisnike u oblasti smart meteringa
  • Integraciju drugih vrsta mernih uređaja u AMM/MDM sistem (vodomeri, gasomeri, kalorimetri)