AMM sistem

AMM sistem je namenjen za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka iz koncentratora, odnosno iz brojila električne energije, kao i upravljanje potrošnjom. Primena otvorenih standarda i protokola obezbeđuje interoperabilnost različitih proizvođača komponenti sistema.

Komponente AMM sistema:
 • brojila električne energije,
 • komunikacioni moduli,
 • prekidački moduli,
 • koncentratori,
 • AMM centar (hardver i softver).

 • Blok dijagram AMM sistema
  Benefiti uvođenja AMM sistema:

  Elektrodistributivna preduzeća:
 • Smanjenje tehničkih i komercijalnih gubitaka (neovlašćena potrošnja električne energije)
 • Smanjenje troškova radne snage (automatizacija očitavanja, uključenja i isključenja)
 • Povećanje operativne efikasnosti elektrodistributivnih preduzeća, detekcija nestanka napajanja, upozorenje na ometanje merenja
 • Smanjenje potrošnje električne energije
 • Povećanje elektroenergetske stabilnosti “peglanjem” vrhova potrošnje kroz upravljanje potrošnjom na strani kupaca
 • Povećanje iskorišćenja „zelene energije“
 • Kvalitetnije planiranje isključenja kod remonata elektroenergetskih objekata
 • Bolji inputi za planiranje proizvodnje električne energije, ravnomernost proizvodnje
 • Zadovoljstvo korisnika


 • Trgovci (isporučioci električne energije):
 • Bolji stepen naplate
 • Dostupnost očitavanja u svakom trenutku omogućuje fleksibilnije periode naplate


 • Kupci:
 • Račun na bazi stvarne potrošnje
 • Jednostavna promena isporučioca, nakon procesa liberalizacije