Konferencija za medije u Privrednoj komori Srbije. www.ekapija.rs, ponedejak, 6/11/2017

Nakon dve godine pauze i brojnih predistražnih postupaka u vezi tendera za nabavku brojila za očitavanje struje u domaćinstvima, srpski proizvođači ovih uređaja ponovo učestvuju na međunarodnim tenderima EPS-a i prozvešće ukupno 100.000 brojila u vrednosti od 10 miliona evra.

U ovom trenutku izvesno je i potpisivanje ugovora o isporuci još 40.800 uređaja EPS-u, a poslove su domaće firme dobile na ovogodišnjim tenderima tog javnog preduzeća.

Predsednik grupacije proizvođača električnih i optičkih uređaja i elektronike u Privrednoj komori Srbije (PKS), Jovan Vujasinović, kaže za Tanjug da su domaći proizvođači brojila završili i isporučili 34.405 komada brojila.

"U toku je realizacija ugovora koji se finansiraju od strane Svetske banke za preko 20 hiljada uređaja, a svaki čas očekujemo potpisivanje ugovora za preko 40 hiljada ugovora sa Elektrodistribucijom Srbije", navodi on.

Time će biti, kaže on, prevaziđena neštašica brojila u Srbiji.

"Domaći proizvođači su na putu da stabilizuju svoju proizvodnju i osiguraju proizvodnju za 1.000 ljudi u ovim firmama koje proizvode brojila za domaćinstva".

On je Tanjugu rekao da domaći proizvođači imaju kapacitet da u narednim godinama isporuče oko tri miliona brojila, kolike su ranije procene za teritoriju Srbije.

Profesor Branko Kovačević, predsednik Nadzornog odbora EPS-a kaže da što se tiče tehnološke spremnosti domaćih proizvođača da isporuče brojila, sve kompanije zadovoljavaju svetske standarde.

On objašnjava da je ranije bio problem što su uslovi na međunarodnim tenderima koje finansira Svetska banka bili takvi da je na njih mogla da konkuriše kompanija koja ima ogromna primanja i velike međunarodne poslove iz ranijeg perioda, što je diskvalifikovalo u potupku izbora proizvođača male kompanije iz Srbije.

"Stav EPS-a je da treba što više domaćih kompanija da učestvuje u modernizaciji privrede. Izgubili smo dve godine jer je nabavka brojila bili zaustavljena zbog žalbenih postupaka pred sudovima. Zadnji tender je bio zakočen dve godine i sada je EPS dobio ponovo ''dozvolu'' da nastavi ceo posao", kaže Kovačević.

Na primer, jedan od uslova Svetske banke u tenderskoj dokumentaciji bio je da firma proizvođač, ima do sada instalirano 100 miliona brojila, što je prema oceni učesnika na konferenciji za novinare u PKS, neizvodljivo za naša preduzeća i zemlju sa sedam miliona stanovnika.

Zato, ocenjuje Kovačević, dobro je što se 13 srpski firmi udružilo u Konzorcijum, jer će to ubrzati postupak zamene brojila i time onemogućiti i krađu struje.

"Razlozi zašto se u postavljanju brojila kasni su jer međunarodne institucije kao što je Svetska banka traže u tenderima uslove koji naši proizvođači nisu mogli da ispune, a sada forimiranjem konzorcijuma u okviru PKS stvari će se ubrzati", smatra on.

On kaže da su i EPS i domaći proizvođači "postali pametniji", i sada će učešće na tenderima biti jasnije.

Ranije procene su da bi za zamenu oko tri miliona brojila trebalo izdvojiti oko 500 miliona evra, a postupak bi trajao oko sedam godina ukoliko tenderi budu redovni i bez problema.

Koliko će vremena biti potrebno da se "digitalizuje očitavanje" u celoj zemlji, profesor Kovačević nije mogao da proceni, ali napominje da je dobro što se sve pomerilo nakon dve godine sa "mrtve tačke".

Ako ceo postupak bude radili domaće firme, smatraju proizvođači, efekti tog posla će biti kao direktne strane investicije jer bi to koštalo 350 miliona evra, 150 miliona manje nego ranije procene, i otvorilo bi se dodatnih 1.500 radnih mesta u kompanijama koje se bave ovim poslom.

U Grupaciji PKS ima 13 kompanija koje se bave ovim poslom koji zapošljavaju oko 1.000 radnika i ostvaraju 30 miliona evra prometa.

Tokom 2017. godine domaći proizvođači brojila električne energije dobili su nekoliko tendera i Elektroprivredi Srbije isporucili ukupno 34.405 komada različitih vrsta brojila.

Pored toga domaći proizvođači su zajedno nastupali na tenderima Svetske banke i u toku je realizacija isporuke 21.600 uređaja.
Pametna brojila Meter & Control na sajmu energetike, www.bizlife.rs, Pet, 19/10/2012

Kompanija Meter & Control, predstavila se na osmom Medjunarodnom sajmu energetike ENERGETIKA 2012, kao vodeći srpski proizvođač u oblasti merenja i implementacije sistema za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom.

Meter&Control je predstavio celokupan proizvodni program: pametna brojila električne energije modularnog dizajna, komunikacione module, prekidačke module za daljinsko isključenje/uključenje potrošača, koncentrator podataka koji se instalira u trafostanici i preko koga se vrši komunikacija sa brojilima na terenu, kao i softver u centru upravljanja koji је namenjen za celokupnu kontrolu sistema, automatsko daljinsko očitavanje, parametrizaciju i upravljanje navedenim uređajima. Prateći svetske trendove u oblasti pametnih brojila i merenja, Meter&Control je dostigao interoperabilnost sa svetskim liderima u oblasti mernih uređaja, bazirajući svoja rešenja na poslednjim evropskim standardima.

Posetioci sajma su bili u prilici da prisustvuju prezentaciji funkcionisanja interoperabilnog sistema u kome softver Meter&Control daljinski očitava i upravlja brojilima renomiranih svetskih proizvođača Landis+Gyr i Iskraemeco, kao i svojim brojilima. Na ovaj način, prvi put u Srbiji, je demonstrirana interoperabilnost na delu, gde oprema više različitih proizvođača radi u jednom sistemu. U toku je implementacija ovakvog poligona u jednoj od elektrodistribucija JP EPS-a, čime će se i u realnim uslovima potvrditi benefit interoperabilnosti.

Ovaj koncept elektroprivredi obezbeđuje nezavisnost od proizvođača brojila električne energije, daje mogućnost izbora između više ponuđača i time povećava konkurentnost. Stvara se dobar osnov za masovnu implementaciju ovakvog sistema kojim se smanjuju gubici, doprinosi racionalnijoj potrošnji energije, povećava stepen naplate i omogućava efikasnije uključivanje obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem. U krajnjem, ovakav sistem implementiran na nivou celog EPS-a može da donese uštede elektroprivredi od nekoliko desetina miliona evra godišnje.

Izvor:http://www.bizlife.rs/vesti/vest/49356/pametna-brojila-meter-control-na-sajmu-energetike.html
Nude upravljanje potrošnjom struje i pametnim brojilima, www.rtv.rs, Ned, 21/10/2012

BEOGRAD - Predsednik Upravnog odbora kompanije "Miter end kontrol" (Meter and Control) Jovan Vujasinović izjavio je da je ta kompanija, osim "pametnih" brojila za potrošnju električne energije, domaćem tržištu ponudila kompletan sistem daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom električne energije, koji je kompatibilan sa digitalnim brojilima drugih svetskih proizvođača. To je do sada bila glavna prepreka za masovnu instalaciju ovih sistema, tako da je od sada moguće iz jednog upravljačkog centra ostvariti komunikacije sa svim brojilima i kompletnu kontrolu očitavanja, upravljanja i šta god je potrebno elektrodistributivnom preduzeću, objasnio je Vujasinović u izjavi Tanjugu.

Objašnjavajući kakve se koristi mogu očekivati od tog sistema, Vujasinović je rekao da se više ne priča toliko o osnovnim prednostima sistema, kao što su uštede i povećanje efikasnosti elektodistributivnih preduzeća, kroz smanjenje gubitaka i povećanje stepena naplate, preraspodele snage električne mreže...

Preraspodela

Sa novim sistemom može se upravljati nestancima u snabdevanju strujom ili potrošnjom, a to može da reguliše sam potrošač.

U slučaju nestanka električne energije u jednom kvartu ili ulici, sistem to automatski detektuje i uključuje struju preraspodeljujući napajanje iz drugih pravaca, tako da je potrošači dobijaju u vrlo kratkom roku i sve se to reguliše iz jednog centra, objasnio je on.
Kada je reč o upravljanju potrošnjom na strani potrošača, Vujasinović je rekao da elektrodistribucija ne mora da obavlja isključenja, nego preraspodeljuje električnu energiju ka svim potrošačima, prema odgovarajućim potrebama.
Ta funkcionalnost omogućava uvođenje različitih tarifinih paketa, tako da potrošači i svojim "smart" telefonima mogu da izaberu povoljniji paket i generalno smanje potrošnju.

Ako potrošač hoće da se aktivnije uključi u kontrolu korišćenja struje, njemu je na raspolaganju veb portal koji nudi elektrodistribucija, gde on može preko svog kućnog računara ili mobilnog telefona da pristupi na taj portal, dobije sve podatke o svojoj potrošnji i savete kako da smanji svoju potrošnju.

Humano isključenje

Takođe, Vujasinović je otkrio da sistem "Miter end Kontrol" omogućava i vođenje socijalne politike u snabdevanju strujom, gde se ne sprovodi kompletno isključenje potrošača nego "humano isključenje".

To praktično znači da se limitira njegova potrošnja na recimo dva kilovata, tako da potrošač može da ostvari svoje životne potrebe korišćenjem odobrene količine struje.

Vujasinović je rekao da je na nedavnom sajmu u Amsterdamu, "Miter end Kontrol" imao priliku da praktično potvrdi potpunu inteoperabilnost sa svetskim i evropskim proizvođačima "pametnih" električnih brojila i da ustanovi da su njihovi proizvodi potpuno konkurentni na evropskom tržištu.

Izvor:http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/nude-upravljanje-potrosnjom-struje-i-pametnim-brojilima_348603.html?utm_source=feedbur
ner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+RtvSveVesti+%28RTV+poslednje+vesti%29
Sistem za upravljanje potrošnjom struje, www.tanjug.rs, Ned, 21/10/2012

Predsednik Upravnog odbora kompanije "Miter end kontrol" (Meter and Control) Jovan Vujasinović izjavio je da je ta kompanija, osim "pametnih" brojila za potrošnju električne energije, domaćem tržištu ponudila kompletan sistem daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom električne energije, koji je kompatibilan sa digitalnim brojilima drugih svetskih proizvođača.

Izvor:http://www.tanjug.rs/videoDet.aspx?galID=76432
Nude upravljanje potrošnjom struje i pametnim brojilima, www.tanjug.rs, Ned, 21/10/2012

BEOGRAD -

Predsednik Upravnog odbora kompanije "Miter end kontrol" (Meter and Control) Jovan Vujasinović izjavio je da je ta kompanija, osim "pametnih" brojila za potrošnju električne energije, domaćem tržištu ponudila kompletan sistem daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom električne energije, koji je kompatibilan sa digitalnim brojilima drugih svetskih proizvođača.

To je do sada bila glavna prepreka za masovnu instalaciju ovih sistema, tako da je od sada moguće iz jednog upravljačkog centra ostvariti komunikacije sa svim brojilima i kompletnu kontrolu očitavanja, upravljanja i šta god je potrebno elektrodistributivnom preduzeću, objasnio je Vujasinović u izjavi Tanjugu.

Objašnjavajući kakve se koristi mogu očekivati od tog sistema, Vujasinović je rekao da se više ne priča toliko o osnovnim prednostima sistema, kao što su uštede i povećanje efikasnosti elektodistributivnih preduzeća, kroz smanjenje gubitaka i povećanje stepena naplate, preraspodele snage električne mreže...

Preraspodela

Sa novim sistemom može se upravljati nestancima u snabdevanju strujom ili potrošnjom, a to može da reguliše sam potrošač.

U slučaju nestanka električne energije u jednom kvartu ili ulici, sistem to automatski detektuje i uključuje struju preraspodeljujući napajanje iz drugih pravaca, tako da je potrošači dobijaju u vrlo kratkom roku i sve se to reguliše iz jednog centra, objasnio je on. Kada je reč o upravljanju potrošnjom na strani potrošača, Vujasinović je rekao da elektrodistribucija ne mora da obavlja isključenja, nego preraspodeljuje električnu energiju ka svim potrošačima, prema odgovarajućim potrebama.
Ta funkcionalnost omogućava uvođenje različitih tarifinih paketa, tako da potrošači i svojim "smart" telefonima mogu da izaberu povoljniji paket i generalno smanje potrošnju.

Ako potrošač hoće da se aktivnije uključi u kontrolu korišćenja struje, njemu je na raspolaganju veb portal koji nudi elektrodistribucija, gde on može preko svog kućnog računara ili mobilnog telefona da pristupi na taj portal, dobije sve podatke o svojoj potrošnji i savete kako da smanji svoju potrošnju.

Humano isključenje

Takođe, Vujasinović je otkrio da sistem "Miter end Kontrol" omogućava i vođenje socijalne politike u snabdevanju strujom, gde se ne sprovodi kompletno isključenje potrošača nego "humano isključenje".

To praktično znači da se limitira njegova potrošnja na recimo dva kilovata, tako da potrošač može da ostvari svoje životne potrebe korišćenjem odobrene količine struje.

Vujasinović je rekao da je na nedavnom sajmu u Amsterdamu, "Miter end Kontrol" imao priliku da praktično potvrdi potpunu inteoperabilnost sa svetskim i evropskim proizvođačima "pametnih" električnih brojila i da ustanovi da su njihovi proizvodi potpuno konkurentni na evropskom tržištu.

Izvor:http://www.tanjug.rs
Meter end kontrol investirao tri miliona evra u proizvodnju, www.beta.rs, Sre, 19/10/2011

BEOGRAD, 19. oktobra 2011. (Beta) - Kompanija Meter end kontrol, članica Rudnap grupe, uložila je tri miliona evra u razvoj domaćih pametnih brojila za struju i kontrolnu laboratoriju, izjavio je danas predsednik Upravnog odbora te srpske firme Jovan Vujasinović.

Prilikom obilaska proizvodnog pogona i kontrolne laboratorija Meter i kontrol kompanije u Zemunu, Vujasinović je novinarima kazao ta firma zapošljava 60 radnika, od kojih su 30 inženjeri.

"Naši inženjeri su kompletno razvili brojila, uključujući i softverstki deo", istakao je on dodajući da su se u proizvodnju uključi i brojni kooperanti iz Srbije koji proizvode pojedine komponente za brojila.

Kompanija Meter end kontrol pored pet vrsta pametnih brojila pripremljenih za integraciju u sistem daljinskog očitavanja, radi na razvoju i projektovanju još pet vrsta brojila, kazao je Vujasinović.

Kako je naglasio Vujasinović, brojila proizvedena u Srbiji su potpuno usklađena sa evropskim i svetskim standardima, a trenutno se izvoze u Bosnu i Hercegovinu.

Otvaranjem laboratorije koja godišnje može da obavi kontrolu i overi 200.000 brojila, zaokružen je investicioni ciklus i omogućeno da proizvodnja bude brža i kvalitetnija, dodao je on.

Vujasinović je kazao i da kompanija sada posluje sa profitom, ali da je za potpuni povraćaj investicije koja je započeta 2008. godine potrebno još vremena.

Planirano je i širenje proizvodnje i povećanje broja zaposlenih u skladu sa zahtevima tržišta, rekao je on.

Vujasinović je podsetio da je u Srbiji u toku tender Elektroprivrede Srbije za postepeno uvođenje sistema pametnih mreža i brojila.

Izvor:www.beta.rs