Predstavljanje brojila ST300 - časopis Industrija

U 20., jubilarnom, izdanju časopisaIndustrija, posvećenom temi tehnološkog razvoja i inovacija, posebna pažnja je posvećena Sistemu za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom.

U tom broju, čiji se izlazak podudario sa 53. MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA, sa temom u fokusu pod nazivom "Srbija u korak sa svetom", Meter&Control je imao svoje prvo predstavljanje široj javnosti, i tim povodom je predstavljen postojeći AMM sistem i novo brojilo ST300 – pripremljeno za AMM sistem nove generacije.

Pored teksta o kompaniji Meter&Control i našim proizvodima, u ovom broju časopisa je objavljen i tekst o indistrijskom dizajnu: "Estetika u službi industrije", gde su predstavljene razvojne faze brojila ST300 sa aspekta industrijskog dizajna.