VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore

SEDMO SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE sa regionalnim učešćem koje se organizuje pod pokroviteljstvom CIRED- Međunarodne konferencije za elektrodistribuciju, održano je u Vrnjačkoj Banji od 26. 09. do 01. 10. 2010.

I na VII Savetovanju Meter&Control je učestvovao u svojstvu Velikog Sponzora. Posetioci su bili u prilici da se na štandu Meter&Control i prezentaciji koja je održana u Sali za prezentacije Hotela Zvezda, upoznaju sa proizvodima koji su razvijeni u periodu između dva savetovanja, kao i poslovnim aktivnostima Meter&Control.