VIII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore

OSMO SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE sa regionalnim učešćem koje se organizuje pod pokroviteljstvom CIRED- Međunarodne konferencije za elektrodistribuciju, održano je u Vrnjačkoj Banji od 23. 09. do 28. 09. 2012.

Savetovanjeje bilo veoma dobro posećeno, i imalo je preko 800 učesnika, kako sa referatima, izlagača na štandovima, tako i učesnika zainteresovanih za izlaganje prethodnih. Broj komercijalnih učesnika je bio 58 firmi koje su imale izložbeni prostor-štand.

Već tradicionalno, i na VIII Savetovanju Meter&Control je učestvovao u svojstvu Velikog Sponzora. Posetioci su bili u prilici da se na štandu Meter&Control, koji je bio izuzetno posećen, i prezentaciji koja je održana u Sali za prezentacije Hotela Zvezda, upoznaju sa novom generacijom brojila električne energije pripremljenih za integraciju u AMM sistem, kao ostalim komponentama za realizaciju Sistema.