30. Savetovanje o velikim električnim mrežama Srbije - CIGRE SRBIJA 2011

Nastavljajući tradiciju dugu 60 godina, Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže ) CIGRE SRBIJA organizovao je na Zlatiboru, svoje jubilarno 30.savetovanje, u periodu od 29.maja do 3.juna 2011.godine. Učesnici Savetovanjaimali su priliku da razmene najnovije informacije iz oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, tržišta električne energije, zaštite životne sredine i primene novih tehnologija, da uspostave međusobne kontakte i da uživaju uprelepom ambijentu jednog od najpoznatijih turističkih mesta Srbije.

Stručni rad Savetovanja pratila je Tehnička izložba i više poslovnih prezentacija domaćih i inostranih kompanija, u okviru kojih su prikazana najnovija dostignuća u proizvodnji elektroenergetske opreme, zasnovana na primeni novih tehnologija, kao i mogućnosti pružanja usluga u elektroenergetskom sektoru, obnovili stari i uspostavljeni novi poslovni kontakti.

Svoje mesto u učešću na Savetovanju je imao i Meter&Control, koji se predstavio u okviru izložbenog prostora Rudnap Group a.d. u čijem sastavu posluje. Rudnap Group a.d. je učestvovao na savetovanju u svojstvu Velikog Sponzora, te je na ceremoniji svečanog otvaranja generalnom direktoru Rudnap Group a.d. uručena zahvalnica za sponzorstvo.

U okviru izložbenog prostora i na poslovnoj prezentaciji u biznis klubu hotela Palisad, posetioci Savetovanja su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim proizodnim programom Meter&Control, kao i da razmene iskustva u eksploatacijij savremenih tehničkih rešenja u oblasti daljinskog upravljanja potrošnjom.