CODA11

CODA11 je koncentrator namenjen da omogući komunikaciju između AMM centra i brojila električne energije.

Komunikacija između koncentratora i brojila se odvija po niskonaponskoj distributivnoj mreži (PLC - Power Line Communication) u skladu sa DLMS/COSEM komunikacionim protokolom.

Komunikacija između koncentratora i AMM centra se odvija preko GSM/GPRS mreže ili Ethernet porta u skladu sa TCP/IP protokolom.

Koncentrator obezbeđuje očitavanje, parametrizaciju i upravljanje brojilima, bilo automatski po zadatom rasporedu, bilo na zahtev iz AMM centra.

Prikupljene podatke koncentrator skladišti u trajnu memoriju i dostavlja u AMM centar.

Koncentrator automatski detektuje novopostavljena brojila na PLC mrežu i održava komunikaciju sa njima.

Koncentrator je opremljen i portom za lokalnu komunikaciju sa brojilima, kao i portovima za komunikaciju sa eksternim uređajima.