Koncentratori

Koncentratori omogućuju komunikaciju sa brojilima preko niskonaponske distributivne mreže (PLC), u cilju prikupljanja podataka iz brojila, podešavanja brojila i upravljanja potrošnjom. S druge strane, ostvaruju komunikaciju sa AMM centrom, u cilju slanja prikupljenih podataka i prosleđivanja kontrolno-upravljačkih poruka iz AMM centra ka brojilima.