COMET - Softver AMM centra

CoMet je softver AMM (Advanced Meter Management) centra namenjen za automatsko daljinsko očitavanje, parametrizaciju i upravljanje AMM uređajima (brojila električne energije, koncentratori i komunikacioni moduli).

Pored automatskog izvršavanja, navedene funkcionalnosti se po potrebi mogu trenutno izvršiti i na zahtev operatera. U zavisnosti od prava pristupa, operater može kreirati potrebne izveštaje i administrirati kompletan AMM sistem.

CoMet obrađuje i skladišti prikupljene podatke u svoju bazu podataka. Pamti se i kompletna istorija komunikacije sa AMM uređajima i akcija koje izvodi operater.

U komunikaciji sa AMM uređajima CoMet koristi Web servis metod, DLMS/COSEM i IP protocol.

Takođe, CoMet obezbeđuje Web servis interfejs prema ostalim poslovnim aplikacijama informacionog sistema korisnika (MDM, Billing, CRM, SAP, GIS ...).

Softver AMM centra se sastoji od Web server aplikacije, relacione baze podataka i servisa za razmenu podataka. Operateri pristupaju softveru AMM centra preko Web server aplikacije koristeći standardne Web browser-e.