CM13S - PLC komunikacioni modul

Brojilo sa ugrađenim CM13S modulom je u skladu sa standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21. Port za komunikaciju sa brojilom je RS485. Podržava komunikacioni protokol DLMS/COSEM.

CM13S modul je proizveden u skladu sa ISO 9001 standardom.


Karakteristike modula CM13S:

  • S-FSK modulacija sa dva nosioca u CELENEC A opsegu.
  • Nivoi signala su u skladu sa EN 50065-1.
  • Komunikacioni protokoli:
  • PHY & MAC slojevi u skladu sa IEC 61334-5-1
  • LLC sloj u skladu sa IEC 61334-4-32
  • Network management (CIASE) u skladu sa IEC 61334-4-511
  • DLMS/COSEM aplikativni sloj
  • Brzina do 2400 bit/s.
  • Dvosmerna poludupleks veza.

  • Konektor za priključenje modula na brojilo